FOTO

Klášterní hradisko Olomoucí na kole s průvodcem kola ctyrkolo1 ctyrkolo2 ctyrkolo ctyřkolo3 kola1 kola2
 

Regionální půjčovna kol

Využijte novinky v Olomouci! Otevřeli jsme regionální půjčovnu kol a čtyřkol v centru Olomouce. Možnost zapůjčení na hodinu i den. K dispozici jsou klasická horská kola Olpran, ČTYŘKOLA, dětská kola, sedačky pro malé děti, cyklistické přilby, reflexní vesty, pláštěnky atd. 

Chcete poznat Olomouc na kole s průvodcem? Bližší info (zde)


Adresa půjčovny:

CK PEŘEJ tours s.r.o.

Rádi Vás přivítáme v našem  klientském centru a půjčovně na adrese: 

Tř. Svobody 39
779 00 Olomouc

ukaž na mapě (mapy.cz), ukaž na mapě (maps.google.cz - i se street view)

Otevírací doba:

pondělí - pátek 9 - 17 hodin

 

Ceník jízdních kol:

 • 1 hod - 80 Kč
 • 2 hod - 160 Kč
 • 12 hod - 200 Kč
 • 24 hod - 300 Kč
 • 1x poplatek za vyčištění kola - 50 Kč
 • 1x závazná rezervace - 50 %půjčovného
 • Vratná kauce na zapůjčené kolo - 2 000 Kč

CENÍK čtyřKOL:

 • 1 hod - 190 Kč
 • 1x poplatek za vyčištění kola - 50 Kč
 • 1x závazná rezervace - 50 %půjčovného
 • Vratná kauce na zapůjčené kolo - 2 000 Kč

CENÍK příslušenství:

 • 1ks cyklistická přilba - 25 Kč/den
 • 1ks cyklistická přilba pro děti do 15 let - 1 Kč
 • 1ks dětská sedačka - 50 Kč /den
 • Reflexní vesta - 1 Kč
 • 1 ks pláštěnka-prodej - 30 Kč

Půjčovní řád půjčovny jízdních kol a čtyřkol CK PEŘEJ tours s.r.o.


1.Osoba uvedená ve smlouvě o nájmu (dále jen nájemce), používá sportovní výstroj (jízdní -horské kolo, čtyřkolo, doplňky), jejichž převzetí potvrdil svým podpisem ve smlouvě o nájmu (dále jen smlouva).

2.K pronájmu kola nebo čtyřkola (předmět) je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

3.Pronájem předmětu je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:
a) platný občanský průkaz, b) platný cestovní pas, c) řidičský průkaz

4.Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.

5.Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy.

6.Nájemce je povinen ověřit si osobně technický stav půjčeného předmětu před podepsáním smlouvy a úhradou ceny.

7.Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za půjčený předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

8.Jízda na vypůjčeném jízdním kole či čtyřkole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem ani na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za bezpečnost a zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

9.Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty uvedené v jím podepsané smlouvě o nájmu stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předmět uvedené v jím podepsané dohodě využívají, jsou-li jimi děti a mladší 18-ti let.

10. Předání a půjčovaní předmětu osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno.

11. Při nedodržení termínu vrácení půjčeného předmětu je nájemce povinen zaplatit dlužné půjčovné

12. Při ztrátě, odcizení nebo poškození půjčených předmětů je nájemce povinnen uhradit způsobenou škodu v plné výši (dle faktury za nákup materiálu nebo opravy), přičemž pronajímatel má právo použít k tomuto účelu jistiny (zálohy) v plné výši a to až do ukončení a vyúčtování opravy. V případě, že škoda převýší složenou zálohu (např. Při ztrátě nebo odcizení předmětu), je nájemce povinen rozdíl (doplatek) uhradit pronajímateli nejpozději do 10 dnů ode dne způsobené škody.

13. Zapůjčený předmět a další zapůjčený materiál přijímáme suchý a čistý, v opačném případě účtujeme poplatek za vyčištění 50 Kč.

14. Půjčovní řád je součástí smlouvy o nájmu a svým podpisem na smlouvě o nájmu se nájemce zavazuje plnit jeho ustanovení v jeho plném rozsahu.

15. Při závazné rezervaci bude účtován rezervační poplatek ve výši 50% půjčovného.

V Olomouci 1.3.2012